MARKA TÜRKİYE

MARKA ŞEHİRLER

BRANDASSIST, önemli fırsatlar sunan muhteşem bir konumda bulunan Türkiye’nin, şehirlerini markalaştırarak zenginleşeceğine inanmaktadır.

Fakat, şehirlerin ve beldelerin önem kazanması ile birlikte, irili-ufaklı on binlerce yerin oluşturduğu zorlu bir rekabet ortamında şehirlerimizin üstünlük elde edebilmesi ancak incelikli-donanımlı pazarlama stratejileri ile mümkün olacaktır.

BRANDASSIST şehrin gerçekleri ile örtüşen, uygulanabilir, yaratıcı-yenilikçi stratejik pazarlama planları hazırlamakta ve uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Böylece şehrin gelişmesi, refah ve itibar kazanması yolu açılmaktadır.

Coğrafi İşaret

Coğrafi işaret; bir ismin, logonun veya bir amblemin belirgin bir coğrafi yere ait tarımsal veya başka bir ürünü işaret etmesi demektir.

Genellikle coğrafi işaretler;

  • bir yöreye ait belirgin bir niteliği ve ünü olan,
  • yöre ile özdeşleşmiş,
  • üretimi ve işlenmesi, belirlenmiş yörede yapılan,
  • nitelikleri yöreye özgü doğa ve insan unsurlarından kaynaklanan

ürün kalitesini belirtmek, kimliğini vurgulamak ve kültürel geleneği korumak için kullanılır.

“Coğrafi İşaret” coğrafi değerin markalaşması için gerekli, fakat yeterli değildir.

Coğrafi değerler de tıpkı ticari ürünler gibi, modern pazarlama anlayışının hakim olduğu markalaşma süreçleri sonucunda marka olma başarısına erişirler.

BRANDASSIST bir şehrin markalaşabilmesi için “coğrafi işaret” fırsatından yararlanması yolunu açar.

Bunun için strateji geliştirir, pazarlama çalışmalarını yönetir.

Küme

Küme, bir grup benzer işi yapan üretici veya hizmet sahibinin belli bir coğrafyada bir araya gelerek rekabet güçlerini arttırması demektir. Kümeler aynı zamanda yer aldıkları coğrafi bölgenin, şehrin refah ve itibarı üzerinde önemli rol oynarlar.

BRANDASSIST rekabet avantajına sahip yaratıcı-yenilikçi kümelerin oluşması için stratejiler geliştirir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

“Rekabetçilik Stratejileri Merkezi” tarafından Stokholm’de kurulu “European Cluster Observatory – Avrupa Küme Gözlemevi “ ile sağlanan yakın işbirliği sonucu, araştırma ve çalışmalardan oluşan geniş bir veri tabanından yararlanma imkanı sağlanmaktadır.

BRANDASSIST marka şehirler için uzun süredir dünyanın önde gelen şehir gelişme stratejisti Christer Asplund ile birlikte çalışmaktadır. Stokholm, Barselona, Şangay ve Katalanya Bölgesi’nin yanı sıra irili-ufaklı yüzlerce yerleşim biriminden oluşan 35 yıllık deneyime sahip Christer Asplund’un Philip Kottler ile birlikte yazılmış “Marketing Places; Europe” ile kendi yazdığı “Place Management” adlı kitapları bulunmaktadır.

BRANDASSIST bu hizmetleri yerine getirirken, gerektiğinde, dünyanın önde gelen kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır;