YAYINLARIMIZ

Derinliğine Marka

“Derinliğine Marka”, marka geliştiren ya da yöneten, marka konusunda eğitim gören, bu konuda bilgilenmek isteyenler için bir başvuru kitabı olarak hazırlandı. Marka, Türkiye’nin üzerinde en çok konuşulan konularından biri. Ancak, küresel ölçekte değerlendirmeler ve göstergeler, üzerinde bu kadar konuşulan konuda pek de ilerleyemediğimizi işaret etmekte. Bu nedenle, konuyu bir de derinliğine ele almanın büyük yararı olacağı şüphesiz.
“Derinliğine Marka” Muhterem İlgüner’in marka konusunda kaleme aldığı dördüncü kitap. 285 sayfalık kitapta beş ana bölüm bulunmaktadır:

  1. Amaç ve Strateji
  2. Segmentasyon
  3. Yaratıcı Yenilikçilik
  4. Marka Tercihi
  5. Duyusal Etki

Her bir bölüm örneklerle desteklenmiş ve böylece yazılanların nasıl hayata geçirildiği konusunda fikir verilmeye çalışılmıştır.

(“Derinliğine Marka” kitabının satışından elde edilen gelir Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na – Koruncuklara – bağışlanmaktadır.)